GAZIT balancing powder - Dynamic balancing weight
Technically and eco-friendly solution
GAZIT - dansk
Levering

Sådan leveres GAZIT®   afbalanceringspulver

GAZIT®   leveres på EU-paller i spande á  7,5 kg. - svarende til 75 til 15 afbalanceringer pr. spand

Med hver spand GAZIT®   medfølger en tabel med anbefalede påfyldningsmængder samt en måleske, som når den er fyldt til kanten angiver 100 g.

På en EU-palle kan der være 120 spande, netto vægt 900 kg.

ZAB Danmark

Agerlandsvej 14

DK-5260 Odense S

Telf.:  ++45 66 11 04 02   Mobil:  ++45 20 911 005

Email: anode@post10.tele.dk


GAZIT - EnglishGAZIT - deutschGAZIT - PolenGAZIT - danskcontact - kontakt